Moderatör
* Mahmut Çelik, Klinik Psikolog

İş Birlikleri
* Bahçeşehir Üniversitesi
* Üsküdar Üniversitesi
* PAVED Psikoloji Araştırmaları ve Eğitimleri Derneği

Danışma Kurulu
* Ahmet Hoso, Öğr. Gör. Bil. Yük. Müh.
* Ayşegül Liman Kaban, Dr. Öğr. Gör.
* Mahmut Çelik, Klinik Psikolog
* Mehmet Teber, Klinik Psikolog

Akademik Danışmanlar
* Ayşegül Liman Kaban, Dr. Öğr. Görevlisi
* Ahmet Hoso, Öğr. Gör. Bil. Yük. Müh.
* Cem Onur Noyan, Prof. Dr.
* Elif Konar Özkan, Öğr. Gör. Çocuk Gel. Uzmanı
* Nurper Ülküer, Prof. Dr.
* Pınar Demir Asma, Arş. Gör. Dr.
* Türker Tekin Ergüzel, Prof. Dr.

Katkıda Bulunanlar
* Çağla Begüm Yüce Gürsoy, Klinik Psikolog
* Çağla Tuğba Selveroğlu, Klinik Psikolog
* Elif Konar Özkan, Öğr. Gör. Çoc. Gel. Uzm.
* Gökçe Gül, Klinik Psikolog
* Talha Tolunalp, Klinik Psikolog

Program Hazırlık ve ARGE
* Büşra Muslu, Psk. Dnş.
* Hatice Kübra Baylan, Uzm. Çoc. Gel.

Proje Asistanı
* Sevde Yurdagelen, Bilg. Prog.

Dijital Kalkanım Program Moderatörü
Mahmut Çelik, Klinik Psikolog


1992 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini Ataköy Atatürk İlköğretim Okulu’nda, liseyi Atatürk Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü burslu olarak tamamladı. Yüksek lisans eğitimini Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji alanında gerçekleştirdi. Tezinde Deneyimsel Oyun Terapisi ekolüne yer vererek ülkemizde bu ekolle yazılmış ilk bilimsel araştırmayı yürüttü.

Mahmut Çelik, mesleğe korunmaya muhtaç çocuklarla çalışarak başladı. Kurum bakımındaki çocukların topluma kazandırılmaları adına mesleki faaliyetlerini sürdürdü. Ardından çeşitli bakanlıkların projelerinde ve psikolojik danışmanlık merkezlerinde görev aldı. Halen Ahenk Psikoloji’de çocuklar ve gençler üzerine çalışmalarına devam etmektedir.

Deneyimsel Oyun Terapisi alanında uluslararası sertifikasyon sürecini tamamlayan Çelik, Çalışmalarında Oyun Terapisi, Kum Tepsisi Terapisi, Öykülerle Terapi, Sanat Terapisi, Çocuklarla EMDR, Çocuklarda Bilişsel Davranışçı Terapi, Çözüm Odaklı Terapi ekollerini kullanmaktadır. İstanbul’da ikamet etmektedir.